+31 - 655 184 994    info@onsnederland.net

Initiatief ONS Hollands Kroon (Wieringenmeer)

De presentatie werd gehouden in Slootdorp. Boomsma gaf eerst een overzicht van wat er allemaal rond Corona in het bijzonder en hoe we worden bedrogen door onze onze politici en wereldleiders. Hij ging diep in hoe dat proces van - laten we het maar noemeen hersenspoeling - in zijn werk gaat. En de macht van deze leiders om ons steeds meer voor te schrijven wat we moeten denken en doen.
DE enige rediing voor de indivviduele burgers is het 'uitstappen' uit de reguliere samenleving en autonoom en soeverein te worden in een parralele maatschappij door door ons zelf wordt ingericht en georganiseerd.
Het tweede deel van de voordracht ging over hoe je dat kan doen - lokale groepen, en dat is essentieel voor de gedachte achter ONS Nederland, dat zelf gezamenlijk bepalen! - welke initiatieven er al zijn in Nederland.